>
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü
Ön itt jár: > Kezdőlap >

ÁSZF

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

A Szolgáltató adatai    

Webáruház neve: Ventilátorom.hu webáruház
Üzemeltető neve: Pataki Katalin EV
Székhely címe: 2093 Budajenő Fácán utca 9
Telephely címe: Nincs külön telephely
Adószám: 55961895-2-33
Vállalkozói szám: 54710823
Bankszámla szám: CIB Bank 10700093-71996763-51100005
   

         

Kapcsolat

Üzlet címe:                 Nincs üzlethelyiség

Telefon                       +36 70 388 3305

E-mail:                        info@ventilatorom.hu

Webáruház:                www.ventilatorom.hu

 1. A Szerződési Feltételek alapfogalmai
 1. Szerződő felek

Vásárló:         Aki a Webáruház szolgáltatást igénybe veszi, azaz a Webáruház internetes felületén keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

Szolgáltató:    A Pataki Katalin E.V, amely a www.ventilatorom.hu webáruházat üzemelteti és ezen keresztül csomagküldő kiskereskedelmi tevékenységet, valamint ezzel összefüggően kivitelező vállalkozások részére közvetített szolgáltatási tevékenységet folytat

Kivitelező Vállalkozás: Olyan vállalkozás, amely rendelkezik az épített környezet alakításáról és védelméről szóló1997. évi LXXVIII. törvény mindenkori hatályban lévő rendeleteinek. Vállalkozó kivitelezési tevékenységet az folytathat, akinek az építőipari kivitelezési tevékenység a tevékenységi körében szerepel, a kivitelezési tevékenység végzéséhez alkalmas telephellyel rendelkezik, a megjelölt építőipari kivitelezési tevékenységi körének megfelelő szakképesítéssel vagy legalább egy - vele tagsági, alkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló - ilyen szakképesítésű szakmunkással rendelkezik. További feltétel, hogy a kivitelezési tevékenységet felelős műszaki vezető irányítsa, aki a vállalkozó kivitelezővel munkaviszonyban, tagsági vagy megbízási jogviszonyban áll. A felelős műszaki vezetőnek az adott szakterületi tevékenység ellátására jogosultsággal kell rendelkeznie

Szállító:          A szolgáltató által megbízott, vele szerződéses jogviszonyban álló szállítmányozó cég. (GLS, Trans-Pack)

 1.  Webáruház szerződési feltételek célja, közzététele és hatálya

Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételeit (továbbiakban ÁSZF) - jogszabályi kötelezettségén túl - azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Webáruház igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Webáruház Szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a Pataki Katalin EV. (2093 Budajenő,  vállalkozói igz.54710823) által üzemeltetett a hő és légtechnikai berendezéseket, eszközöket és a hozzátartozó szerelvények értékesítésére szakosodott Webáruház használatára vonatkozó feltételeket, valamint a Szolgáltató, és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadók.

 1. Az ÁSZF közzététele

Az Általános Szerződési Feltételeket a Szolgáltató a Webáruház honlapján hozza nyilvánosságra. A Pataki Katalin EV. fenntartja a jogot, a jelen szerződés egyoldalú, részben vagy egészben bármikor való módosítására. A módosítások a közzétételkor lépnek hatályba.

A módosításról Pataki Katalin E.V rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználókat. A felhívást a Webáruház felületén, a Webáruház által küldött hírlevél, vagy valamennyi felhasználónak a profil oldalon megadott e-mail címre küldött értesítés is tartalmazhatja.

A szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, a Pataki Katalin E.V azt nem iktatja, így később nem hozzáférhető. A Ventilátorom.hu rögzíti az ÁSZF tartalmát és módosítást követően archiválja a hatálytalanná vált ÁSZF-eket, amelyek később is elérhetők a Felhasználók számára.

A szerződés nyelve magyar. A Webáruházban való megrendelés feltétele az ÁSZF a Vásárló által történő elfogadása.

 1. Az ÁSZF hatálya

Az ÁSZF akkor lép hatályba a Vásárlóra vonatkozóan, amikor a Vásárló a szolgáltatást igénybe vett, azaz árut, szolgáltatást megrendelt, vásárolt.

 1. A Webáruház-szolgáltatás
 1. A Webáruház-szolgáltatás területi hatálya

A Webáruház-szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (INTERNET) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. Szolgáltató az Európai Unió területéről minden természetes és jogi személytől elfogad megrendeléseket, azonban kizárólag a Magyar Köztársaság területére címzett és magyar forint pénznemben adott megrendeléseket tekint érvényesnek.

 1. A Webáruház szerződés létrejötte és módosítása

Vásárló által a webáruházban leadott megrendelés megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikusan e-mail útján visszaigazolja Vásárló részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékek mennyiségét és tételes listáját, a termékek árát, a szállítási költséget, a fizetendő végösszeget és a választott fizetési módot. Ez a visszaigazoló email tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett, és csak tájékoztatási célokat szolgál. A visszaigazoló e-mail nem minősül a Szolgáltató részéről az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának, és e visszaigazolással nem jön létre érvényes szerződés a Szolgáltató és Vásárló között.

Felek között szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató Vásárló megrendelését e-mail üzenet formájában elfogadja, egyúttal tájékoztatja a Vásárlót az átvétel vagy a kiszállítás várható időpontjáról. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadók. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

Szolgáltató esetleges készlethiányról, a beszerzési ár vagy a szállítási idő változásáról minden esetben értesíti a Vásárlót, aki ebben az esetben visszavonhatja vagy módosíthatja a megrendelést, illetve elállhat a vásárlástól.

Amennyiben Vásárló megrendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt haladéktalanul, de legkésőbb 1 napon belül jeleznie kell Szolgáltató felé e-mailben vagy telefonon a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

Vásárló a megrendelést annak elküldése után a Webáruházban elektronikusan már nem tudja törölni. A megrendelés visszavonását a Vásárló a Webáruház Kapcsolat menüpontjában megadott elektronikus levelezési címen teheti meg. A megrendelés visszavonása csak a postázás, illetve a futárszolgálat részére történő átadás előtt lehetséges.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a Vásárló adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, akkor ezen adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse, és a megrendelést törölje.

A Vásárló a regisztráció vagy az ajánlatkérés kitöltése folyamán köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. A Pataki Katalin EV, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Ventilátorom.hu webáruház online felhasználásából kizárni.

 1. Fizetési módok és feltételek

A Vásárló a vásárolt áruk és szolgáltatások ellenértékét az alábbi módokon egyenlítheti ki.

 
 1. Előre utalással: a megrendelés beérkezését követően 24 órán belül megküldjük a számlát, amennyiben a termék raktáron van. Készlethiány esetén értesítjük a Vásárlót, számlát csak a termék raktárunkban történő beérkezését követőn küldünk. A megrendelés ellenértékét a számlán szereplő bankszámlára kell átutalással teljesíteni. A csomagot legkésőbb az összeg bankszámlára történő jóváírását követő munkanapon adjuk át a Szállítónak.

Előre utalás esetén - amely tartalmazza a szállítás díját is - a Vevő a szállítónak nem fizet. Amennyiben Szolgáltató a megrendelést a visszaigazolásban megjelölt határidőn belül nem tudja teljesíteni, minden esetben telefonon vagy e-mailben egyezteti a Vásárlóval a vállalható szállítási határidőt.

 1. Utánvétes fizetés esetén a Vásárló a Szállítónak fizet, ez az összeg együttesen tartalmazza az áruk ellenértékét és a szállítási költséget valamint az Utánvétes fizetési mód költségét. Szállítási határidő a megrendelés visszaigazolásától számított 2-3 munkanap, amennyiben a megrendelt áru a Szolgáltató raktárában rendelkezésre áll.

 1. Szállítási módok és feltételek

 1. Személyes átvétel: Jelenleg nincs személyes átvétel
 2. GLS csomag: A GLS a raktáron levő termékeinket 2-3 munkanapon belül szállítja ki a megadott címre. Ez a szállítási mód Magyarország területén
 3. Raklapos kiszállítás: A raklap 2-3 munkanapon belül érkezik a megadott címre. Ezt a szolgáltatást csak banki előreutalással lehet igénybe venni.

 1. Kiszállítási díjak

A Webáruház Szállítás menüpontjában részletesen megtalálhatóak a kiszállítási módoknak megfelelő mindenkori érvényes kiszállítási díjak. A kiszállítás díja a megrendelt termékek súlya alapján sávosan emelkedik. A kiszállítás pontos összegét a megrendelést visszaigazoló elektronikus levél is tartalmazza.

 

 1. Sikertelen kézbesítés

Szállító két alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását. Ezt követően Szolgáltató a megrendelést érvénytelennek nyilvánítja és törli. Szolgáltató a kiszállított, de át nem vett megrendelések esetén jogosult a szállítási költség összegét Vásárlótól követelni, amennyiben sem Szállítónak, sem Szolgáltatónak felróható okokból vált sikertelenné a megrendelés kézbesítése. Amennyiben a megrendelő nem veszi át a csomagot és egy következő rendelést utánvéttel rendel meg, a Szolgáltató megtagadhatja ezt a szállítási formát és kérheti az előre utalást.

 1. Eljárás sérült csomag esetén

Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (postai kézbesítő, futár) jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, erről a Szállítóval jegyzőkönyvet kell felvenni. Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során a Szállító és a Vásárló közötti jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia! Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget vállalni nem tudunk!

 1.  A Vásárló jogai és kötelezettségei

A Vásárlónak a megrendelt termékek átvételét követően 14 naptári napon belül jogában áll a megrendeléstől elállni. Az elállás napjától számítva 14 naptári napon belül a megrendelt terméket a Szolgáltató részére vissza kell küldeni. Az elállásra vonatkozó igényt minden esetben írásban kell jelezni a megadott határidőn belül. Az elállásról szóló kormányrendelet alapján készített tájékoztató és az elállási nyilatkozat mintája jelen ÁSZF 1 sz. melléklete A 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet - a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól - értelmében a visszaküldés költségei a Vásárlót terhelik. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni.

A terméket csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában áll módunkban teljes értéken jóváírni. A vitás esetek elkerülése végett a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról Szolgáltató jegyzőkönyvet készít. A Szolgáltató köteles az áru ellenértékét az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számítva 14 napon belül visszafizetni a vásárlónak.